[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หนังสือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หลุบเลา
ประกาศเจตจำนงฯ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
คู่มือประชาชนฯ
KM
คู่มือการปฎิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

แผนพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนปฎิบัตการการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา


ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ


รายงาน

รายงานการประชุม
รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานฯ ปปช.
รายงานสรุปผู้มาใช้บริการ
รายงานการเงินฯรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
แผนผังแสดงขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์


จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อฯ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561


ข้อกฎหมาย/ระเบียบต่างๆ

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉบับที่ 2
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.3 พ.ศ.2559
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉ.4 พ.ศ.2561
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท.ฉ.3 พ.ศ.2561
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉ.3 พ.ศ.2559
ประกาศ คสช ฉบับที่ 85/2557
ประกาศ คสช ฉบับที่ 1/2557

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1653386031601424&id=1651525795120781
ชาว อ.ภูพานร่วมงานกาชาติ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1651529908453703.1073741827.1651525795120781&type=3
อาชีพหลัก อบต.หลุบเลา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1651530001787027.1073741828.1651525795120781&type=3
สนง.อบต.หลุบเลา
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 


55 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย อบต.หลุบเลา
    ประสัมพันธ์ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียบุคคลภายนอก (EIT) [ เข้าชม/Comment 9/0 ]
55 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรม
    ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 [ เข้าชม/Comment 14/0 ]
55 วันที่ 30 เมษายน 2562 นายก อบต.พร้อมด้วยประธานสภา อบต.หลุบเลา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
    วันที่ 30 เมษายน 2562 นายก อบต.พร้อมด้วยประธานสภา อบต.หลุบเลา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 16/0 ]
55 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน [ เข้าชม/Comment 55/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  


 
ข้อมูลข่าวสาร อบต.หลุบเลา ติดต่อสอบถามข้อมูล
     ข้อมูลข่าวสาร อบต.หลุบเลา ติดต่อสอบถามข้อมูล
[ เข้าชม/Comment 85/0 ]
แนวกันไฟ (Firebreaks or Fuelbreaks)
     แนวกันไฟ หมายถึง แนวกีดขวางตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหยุดยั้งไฟป่า
[ เข้าชม/Comment 174/0 ]
สาระน่ารู้เกี่ยวกับไฟป่า
     สาระน่ารู้เกี่ยวกับไฟป่า
Comment ล่าสุด : loublao
[ เข้าชม/Comment 153/1 ]
คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนในการป้องกัน...ภัยหนาว
     คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนในการป้องกัน...ภัยหนาว
Comment ล่าสุด : loublao
[ เข้าชม/Comment 156/1 ]
เอกสารความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
     เอกสารความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
Comment ล่าสุด : loublao
[ เข้าชม/Comment 168/1 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยคำมะเกียง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยคำมะเกียง บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ของ อบต.หลุบเลา กค3467สน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันประชุมสภาฯ วิสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสำคัญต่างๆเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหลุบเลา ทั้ง ๓ แห่ง ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


โปรโมชั่นใหม่!! Satu88 สมัครวันนี้ รับเงินสูงถึง 3,888 บาท (อ่าน 140 / ตอบ 0 )
Job4k.com สอบราชการ งานราชการ หางานราชการ (อ่าน 108 / ตอบ 0 )
สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย (อ่าน 106 / ตอบ 0 )
เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu88 (อ่าน 147 / ตอบ 0 )
แทงบอลออนไลน์ (อ่าน 120 / ตอบ 0 )
การสัญจร ถนน ม.8 (อ่าน 215 / ตอบ 0 )
การให้บริการประชาชน (อ่าน 180 / ตอบ 1 )
เงินสงเคราะห์บุตร ทไหมเงินได้ช้าจง (อ่าน 179 / ตอบ 1 )
Promotion golde (อ่าน 156 / ตอบ 0 )
siammaxbet เว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานสากล (อ่าน 149 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นางสาวณิชพลัฏฐ์ อินทรสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา


 

องค์ความรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     องค์ความรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 21 / พ.ย. / 2560


<< มิถุนายน 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
index.php?name=webboard&category=2
ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.หลุบเลา
ข้อมูลข่าวสารภายในอบต.หลุบเลา ติดต่อสอบถามข้อมูล
ข้อมูลข่าวสารภายในอบต.หลุบเลา
  ip ของคุณ คือ 34.229.126.29
ออนไลน์
1 ip
 วันนี้
12 ip
 เมื่อวาน
49 ip
 เดือนนี้
870 ip
 เดือนที่แล้ว
1753 ip
 ปีนี้
7376 ip
 ทั้งหมด
30780 ip
เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558


 
 
 

 
Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
โทร.042-099707