[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บทความ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายฯ
หลักเกณฑ์การบริหารฯ
รายงายผลการบริหารและพัฒนา
หนังสือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หลุบเลา
ประกาศเจตจำนงฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชนฯ
KM
คู่มือการปฎิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 3.233.219.101
  ออนไลน์
  2 ip
   วันนี้
  70 ip
   เมื่อวาน
  48 ip
   เดือนนี้
  2032 ip
   เดือนที่แล้ว
  ip
   ปีนี้
  2032 ip
   ทั้งหมด
  48527 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558    

  28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  14 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันเด็ก 2563
  วันเด็ก 2563
  21 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  โครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
  10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562
  ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562
  1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๒๗ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๒๗ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
  1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๑๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๑๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
  1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๒
  1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่27 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่27 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
  1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๑๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๑๖ เดือนกันยายน ๒๕๖๒
  1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๑๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๑๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
  1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 3 เดือนเมษายน ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 3 เดือนเมษายน ๒๕๖๒
  1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  9 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
  เก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ
  19 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
  19 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
  พรบ.ควบคุมโรคฯ
  18 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ"
  หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561
  9 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน
  การคัดแยกขยะ
  9 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศฯ
  ประกาศรายชื่อผู้แทนประชาคมฯ2562
  9 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
  << 1 2 3 4 >>


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707