[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บทความ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หนังสือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หลุบเลา
ประกาศเจตจำนงฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชนฯ
KM
คู่มือการปฎิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 3.81.28.10
  ออนไลน์
  3 ip
   วันนี้
  41 ip
   เมื่อวาน
  110 ip
   เดือนนี้
  625 ip
   เดือนที่แล้ว
  4020 ip
   ปีนี้
  21061 ip
   ทั้งหมด
  67556 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558    

  25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศกำหนดส่วนราชการ อบต.หลุบเลา
  ประกาศกำหนดส่วนราชการ ประเภทสามัญ
  23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การติดตามประเมินผล
  การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ
  22 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
  22 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
  เข้าร่วมโครงการฯและศึกษาดูงาน
  22 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันปิยะมหาราช ประจำปี 2562
  เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอภูพาน
  22 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปี 2563
  เข้าร่วมโครงการฯ
  22 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ
  เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอภูพาน
  22 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการจัดเวทีประชาคม การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ
  การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม พรบ.สาธารณสุขฯ
  19 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการรณรงค์ป้องโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
  มอบทรายอะเบท
  19 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แนวทางการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
  ประชาสัมพันธ์
  19 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19)
  การจัดทำหน้ากากอนามัย
  19 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
  บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
  28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  14 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันเด็ก 2563
  วันเด็ก 2563
  21 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  โครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
  10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562
  ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562
  1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๒๗ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๒๗ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
  1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๑๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๑๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
  1 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๒

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
  << 1 2 3 4 5 >>


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707