[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บทความ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หนังสือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หลุบเลา
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชนฯ
KM
คู่มือการปฎิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 35.172.136.29
  ออนไลน์
  1 ip
   วันนี้
  133 ip
   เมื่อวาน
  254 ip
   เดือนนี้
  522 ip
   เดือนที่แล้ว
  5429 ip
   ปีนี้
  41534 ip
   ทั้งหมด
  129606 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558    

  22 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา
  การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลหลุบเลา
  21 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ
  ประกาศการอำนวยความสะดวกในการจองวัคซีนฯ(โควิด-19)
  12 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  4 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จุดคัดกรองโควิด-19
  อบต.หลุบเลาตั้งจุดตรวจ เฝ้าระวัง ป้องกัน โควิด -19
  4 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  การประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  3 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  3 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การเสียภาษีประจำปี
  การเสียภาษีประจำปี อบต.หลุบเลา
  30 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รับมือโควิด ระลอกใหม่
  รับมือโควิด ระลอกใหม่
  29 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สนับสนุนเจล แอลกอฮอล์
  แจกจ่ายเจล แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโรคโควิด แพร่ระบาดในชุมชน
  29 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เคลื่อนที่จังหวัดสกลนคร
  บำบัดทุกข์บำรุงสุข ของหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่สกลนคร
  28 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
  26 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบต.หลุบเลาขอเชิญตอบแบบรับฟังความคิดเห็น
  ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นผู้บริหารและประชาชนต่อร่างประมว,จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
  8 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  22 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
  4 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ข้อมูลโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV
  ข้อมูลโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV
  22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  10 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
  วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
  8 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมทอดเทียนพรรษา 5/9/63
  ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกับชาวบ้านตำบลหลุบเลา ทอดเทียนพรรษาบ้านจักระเบียบ หมู่ที่ 6
  2 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการอบรมให้ความรู้การใช้สมุนไพรพื้นบ้านและการทำลูกประคบ โซนหลุบเลา5 หมู่บ้าน
  รพ.สต.หลุบเลา(สปสช.)
  2 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานภาคเกษตร
  รพ.สต.หลุบเลา(สปสช.)

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 >>


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707