[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หนังสือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หลุบเลา
ประกาศเจตจำนงฯ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
คู่มือประชาชนฯ
KM
คู่มือการปฎิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 34.229.97.16
  ออนไลน์
  1 ip
   วันนี้
  59 ip
   เมื่อวาน
  17 ip
   เดือนนี้
  793 ip
   เดือนที่แล้ว
  1118 ip
   ปีนี้
  3360 ip
   ทั้งหมด
  26764 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558    

  21 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  22 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลหลุบเลา
  22 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
  22 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  สร้างค่านิยมในการปฎิบัติงาน
  15 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ภาพกิจกรรมงาน สปสช.
  ภาพกิจกรรมงาน สปสช. ณ บ้านฮ่องสิม
  15 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ภาพกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  ภาพกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  15 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ภาพกิจกรรมการประชุมแผนพัฒนาปี2562
  ภาพกิจกรรมการประชุมแผนพัฒนาปี2562
  15 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ภาพกิจกรรมงานวันปิยะมหาราช
  ภาพกิจกรรมงานวันปิยะมหาราช
  14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.(ITA)
  Ita อบต.หลุบเลา
  13 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561
  7 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
  15 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๐
  ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๐
  26 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  6 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
  6 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  18 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  18 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  17 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาน หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
  << 1 2 3 >>


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707