[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บทความ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หนังสือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หลุบเลา
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชนฯ
KM
คู่มือการปฎิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 35.175.107.77
  ออนไลน์
  1 ip
   วันนี้
  30 ip
   เมื่อวาน
  167 ip
   เดือนนี้
  2498 ip
   เดือนที่แล้ว
  4499 ip
   ปีนี้
  56440 ip
   ทั้งหมด
  144512 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558    

  7 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.หลุบเลา
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของอบต.หลุบเลา
  16 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การทิ้งหน้ากากอนามัย
  การทิ้งหน้ากากอนามัยห่างไกลโรค
  16 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
  16 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลหลุบเลา
  สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลหลุบเลา
  16 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ลานกีฬ่า อบต.หลุบเลา
  ลานกีฬาออกกำลังกาย อบต.หลุบเลา
  16 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ภดส 3
  ภดส3 ปี256
  16 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ภดส1
  ภดส1 ปี2563
  15 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ปรับโครงสร้าง)
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ปรับโครงสร้าง)
  15 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566
  22 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา
  การบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลหลุบเลา
  21 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศ
  ประกาศการอำนวยความสะดวกในการจองวัคซีนฯ(โควิด-19)
  12 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  4 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  จุดคัดกรองโควิด-19
  อบต.หลุบเลาตั้งจุดตรวจ เฝ้าระวัง ป้องกัน โควิด -19
  4 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  การประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  3 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
  เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  3 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การเสียภาษีประจำปี
  การเสียภาษีประจำปี อบต.หลุบเลา
  30 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รับมือโควิด ระลอกใหม่
  รับมือโควิด ระลอกใหม่
  29 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สนับสนุนเจล แอลกอฮอล์
  แจกจ่ายเจล แอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโรคโควิด แพร่ระบาดในชุมชน
  29 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เคลื่อนที่จังหวัดสกลนคร
  บำบัดทุกข์บำรุงสุข ของหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่สกลนคร
  28 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
  การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 >>


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707