[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บทความ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายฯ
หลักเกณฑ์การบริหารฯ
รายงายผลการบริหารและพัฒนา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 18.205.60.226
  ออนไลน์
  1 ip
   วันนี้
  666 ip
   เมื่อวาน
  59 ip
   เดือนนี้
  1599 ip
   เดือนที่แล้ว
  2522 ip
   ปีนี้
  21506 ip
   ทั้งหมด
  44910 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558
  สำนักงาน

   สำนักงาน
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา (www.loublao.go.th)
   158  หมู่ที่ 5  ตำบลหลุบเลา  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  47310
  โทรศัพท์/โทรสาร.042-099707,042-099785
  E-mail : Lublao_sakhon@hotmail.com

  เข้าชม : 231


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707