[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 54.227.76.35
  ออนไลน์
  1 ip
   วันนี้
  56 ip
   เมื่อวาน
  48 ip
   เดือนนี้
  1438 ip
   เดือนที่แล้ว
  1058 ip
   ปีนี้
  6191 ip
   ทั้งหมด
  29595 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558
  มาตรฐานการให้บริการ


  UserFiles/files/แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ.pdf
   

  UserFiles/files/คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนฉบ.pdf

  UserFiles/files/กระบวนการขั้นตอนและวิธีการให้บริการประช.pdf
  เข้าชม : 58


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707