[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • upload ภาพ อบต.หลุบเลา
 •   ip ของคุณ คือ 34.229.97.16
  ออนไลน์
  1 ip
   วันนี้
  78 ip
   เมื่อวาน
  17 ip
   เดือนนี้
  812 ip
   เดือนที่แล้ว
  1118 ip
   ปีนี้
  3379 ip
   ทั้งหมด
  26783 ip
  เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558
  รายงานการประชุม

  >>ดาวน์โหลด<<

  >> รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2561.pdf
  >> 
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2561.pdf
  >>
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2561.pdf
  >>
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2561.pdf
  >>
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4/2561.pdf
  >>
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 5/2561.pdf
  >>
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 4 ครั้ง 1/2561.pdf
  >>
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 2/2561.pdf
  >>
  รายงายการประชุมวิสามัญที่1 2561.pdf  เข้าชม : 41


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
  โทร.042-099707