[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
อำนาจหน้าที่
สำนักงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หนังสือร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หลุบเลา
ประกาศเจตจำนงฯ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
คู่มือประชาชนฯ
KM
คู่มือการปฎิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

แผนพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนการดำเนินงาน
แผนปฎิบัตการการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา


ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ


รายงาน

รายงานการประชุม
รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานฯ ปปช.
รายงานสรุปผู้มาใช้บริการ
รายงานการเงินฯรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑


จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อฯ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561


ข้อกฎหมาย/ระเบียบต่างๆ

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉบับที่ 2
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉบับที่ 3
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
ระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.3 พ.ศ.2559
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉ.4 พ.ศ.2561
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท.ฉ.3 พ.ศ.2561
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉ.3 พ.ศ.2559
ประกาศ คสช ฉบับที่ 85/2557
ประกาศ คสช ฉบับที่ 1/2557

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1653386031601424&id=1651525795120781
ชาว อ.ภูพานร่วมงานกาชาติ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1651529908453703.1073741827.1651525795120781&type=3
อาชีพหลัก อบต.หลุบเลา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1651530001787027.1073741828.1651525795120781&type=3
สนง.อบต.หลุบเลา
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 


55
    [ เข้าชม/Comment 9/0 ]
55 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล
    การมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลหลุบเลา [ เข้าชม/Comment 34/0 ]
55 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส [ เข้าชม/Comment 26/0 ]
55 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    สร้างค่านิยมในการปฎิบัติงาน [ เข้าชม/Comment 40/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  


 
ข้อมูลข่าวสาร อบต.หลุบเลา ติดต่อสอบถามข้อมูล
     ข้อมูลข่าวสาร อบต.หลุบเลา ติดต่อสอบถามข้อมูล
[ เข้าชม/Comment 41/0 ]
แนวกันไฟ (Firebreaks or Fuelbreaks)
     แนวกันไฟ หมายถึง แนวกีดขวางตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหยุดยั้งไฟป่า
[ เข้าชม/Comment 128/0 ]
สาระน่ารู้เกี่ยวกับไฟป่า
     สาระน่ารู้เกี่ยวกับไฟป่า
Comment ล่าสุด : loublao
[ เข้าชม/Comment 123/1 ]
คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนในการป้องกัน...ภัยหนาว
     คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนในการป้องกัน...ภัยหนาว
Comment ล่าสุด : loublao
[ เข้าชม/Comment 116/1 ]
เอกสารความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
     เอกสารความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
Comment ล่าสุด : loublao
[ เข้าชม/Comment 127/1 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับ-ส่ง มวลชน ในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารในการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างประกอบอาหารกลางวันและพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันประชุมสภาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย เราทำความดีด้วยใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


โปรโมชั่นใหม่!! Satu88 สมัครวันนี้ รับเงินสูงถึง 3,888 บาท (อ่าน 81 / ตอบ 0 )
Job4k.com สอบราชการ งานราชการ หางานราชการ (อ่าน 56 / ตอบ 0 )
สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย (อ่าน 56 / ตอบ 0 )
เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu88 (อ่าน 91 / ตอบ 0 )
แทงบอลออนไลน์ (อ่าน 77 / ตอบ 0 )
การสัญจร ถนน ม.8 (อ่าน 142 / ตอบ 0 )
การให้บริการประชาชน (อ่าน 115 / ตอบ 1 )
เงินสงเคราะห์บุตร ทไหมเงินได้ช้าจง (อ่าน 121 / ตอบ 1 )
Promotion golde (อ่าน 98 / ตอบ 0 )
siammaxbet เว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานสากล (อ่าน 99 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
 


นางสาวณิชพลัฏฐ์ อินทรสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา


 

องค์ความรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     องค์ความรู้ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 21 / พ.ย. / 2560


<< กุมภาพันธ์ 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
index.php?name=webboard&category=2
ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.หลุบเลา
ข้อมูลข่าวสารภายในอบต.หลุบเลา ติดต่อสอบถามข้อมูล
ข้อมูลข่าวสารภายในอบต.หลุบเลา
  ip ของคุณ คือ 52.91.176.251
ออนไลน์
1 ip
 วันนี้
12 ip
 เมื่อวาน
26 ip
 เดือนนี้
839 ip
 เดือนที่แล้ว
1449 ip
 ปีนี้
2288 ip
 ทั้งหมด
25692 ip
เริ่มนับ 1 พฤศจิกายน 2558


 
 
 

 
Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.loublao.go.th | Power by : inwbong™
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูำพาน จ.สกลนคร 47180
โทร.042-099707